Reggepad

Het waterschap Regge en Dinkel heeft in 2009 een tweetal lange afstandspaden gerealiseerd die onderdeel uitmaken van het Wandelnetwerk Twente. Het Dinkelpad en het Reggepad. Bij de VVV’s in Twente is het boekje te koop waarin beide paden beschreven staan incl. kaarten. Het Reggepad is 85 km lang en loopt tussen Diepenheim en Ommen waar de Regge uitmondt in de Vecht. Ik liep de route deels in de zomer en deels in de winter. Dit zult u in de foto’s terugzien.

De presentatie op deze site bevat een sfeerimpressie met een beperkt aantal foto’s. Wilt u na het lezen meer foto’s zien van deze reis klik dan op de volgende link: foto’s Reggepad


Het Reggepad is een regenrivier. De rivier heeft dus geen bron van waaruit hij ontspringt. De rivier begint bij Diepenheim en is daar een smal stroompje. Alhoewel de routebeschrijving begint bij Ommen en stroomopwaarts beschreven is, ben ik stroomafwaarts gegaan. Je ziet de rivier dan groeien in omvang. Beide manieren zijn denk ik leuk. Met de routekaarten uit het boekje en een goede bewegwijzering in het veld is dat  goed te doen. Tegen de beschrijving in lopen is dan wat lastiger maar met de kaart uit het boekje erbij wel te doen. Op de foto de Regge bij Diepenheim.


Qua bewegwijzering wijkt het Reggepad (en het Dinkelpad) voor wat kleur betreft af van de traditionele bewegwijzering doordat het waterschap de kleuren blauw wit gebruikt. Dit soort streekpaden worden normaal bewegwijzerd met geel/rode tekens.

Bij Diepenheim heeft het Waterschap een rondje van een kilometer of 10 beschreven als eindpunt van de trekking. In dat deel zie je de Regge bijna niet, maar het rondje is zeer de moeite waard met alle Havezaten/landgoederen die rond Diepenheim liggen. op de foto het Johanneskerkje in Diepenheim dat heel mooi verscholen ligt tussen het groen.


Het Reggepad bracht me opnieuw vlakbij dezelfde plek en ik kon het niet laten om even honderd meter van de route af te gaan (tegenover de begraafplaats als u net Diepenheim weer uit bent) om vanaf dezelfde plek weer een foto van het kerkje te maken. Opvallend is dan dat in de winter de knotwilgen het meest opvallen. In de zomer zie je die bijna niet alhoewel ze er wel zijn. Nog 50 meter doorlopen over hetzelfde pad en u bent trouwens bij Huize Warmelo. Deze havezate is ook de moeite waard om even te bekijken.


Zoals ik al schreef nemen de landgoederen een belangrijke plaats in als je het rondje rondom Diepenheim loopt. Zoals huize Westerflier. De eigenaren van deze havezate waren gerechtigd tot het heffen van Tol op de Riessense Diek. Het tolbord (foto 1) waarop staat geschreven dat men bijvoorbeeld voor een kar op twee wielen 5 cent tol moest betalen staat er nog steeds.


Het mooie van dit soort havezaten, zoals op de foto havezate Weldam, is dat ze vaak ook in een fraaie landschappelijke omgeving liggen met veel bos en soms erg fraaie oude bomen. Om te kunnen overleven in de tegenwoordige tijd zijn deze landgoederen vaak ontsloten voor wandelaars.Het rondje Diepenheim voert je ook een stuk langs de Schipbeek en je moet deze beek zelfs op een doorwaadbare plaats oversteken. Dit deel van de route liep ik samen met 3 kameraden waar ik regelmatig mee in de Alpen wandel en de Schipbeek was zodanig hoog dat we ons bij deze oversteek even weer in de Alpen waanden om daar een bergriviertje over te steken. Prima te doen zonder enig gevaar maar doordat de beek echt hoog stond liep ik wel een natte voet op doordat ik even niet oplette.


In Goor is niet veel te vinden van de Regge. Dat was vroeger blijkbaar anders maar nu loopt de Regge grotendeels onder de grond. Het Waterschap heeft wel plannen om de Regge weer zichtbaar te maken. Tussen Goor en Rijssen begint de Regge wat breder te worden maar maakt nog een gekanaliseerde indruk. Als regenrivier zorgde de Regge vroeger vaak voor natte voeten. Grote gebieden konden blank komen te staan zowel in de zomer als in de winter. Via kanalisering werd dat tegengegaan. Tegenwoordig wordt er naar gestreefd de Regge weer meer te laten meanderen waarbij lage gebieden vaker zullen overstromen. Na Hellendoorn valt dat al goed te zien en wint de Regge aan schoonheid.


Natuurlijk valt er op de route veel te genieten. Die jonge zwaan die rustig wandelt over het dunne laagje ijs. Kleine bosjes zoals Erve Loch-Jan, De watermolen Den Haller die vroeger blijkbaar een onneembare veste was voor de vistrek. Via een omvloed, een soort bypass langs de molen kan de vis nu passeren. Een grote prachtig gekleurde zwam op een omgevallen boom.Langzaam verandert de Regge en wordt een echte rivier. Herhaalde keren voegen stromen zich samen zoals bij de Twickelervaart en de Eksosche Aa. Ik zie een fraaie aalscholver die met karakteristieke gespreide vleugels op een tak in het water maar het lukt me niet om dichtbij te komen en die pose vast te leggen.In Rijssen ligt in ieder geval in de zomer in de haven bij de Pelmolen de Enterse Zomp “Regt door zee” (in de winter trof ik de zomp niet aan). Vroeger voeren honderden zompen in Oost Nederland over de Regge, de Vecht, de Berkel en de Schipbeek om mensen te voorzien van de noodzakelijke levensbehoeften. Vaak was het vervoer over landwegen onmogelijk. De zomp was daarentegen functioneel: als er niet gezeild kon worden werd de schuit door één man gesleept. Hij was makkelijk wendbaar en had door de platte bodem weinig diepgang, had een stevige constructie en een behoorlijk laadvermogen.
Voorbij Rijssen krijgt de Regge veel meer kans om te meanderen. Dit betekent ook dat het gebied natter wordt omdat er ook bij een lager waterpijl toch poelen met water blijven staan. De Regge wint hierdoor echt aan schoonheid.

Voorbij Rijssen krijgt de Regge veel meer kans om te meanderen. Dit betekent ook dat het gebied natter wordt omdat er ook bij een lager waterpijl toch poelen met water blijven staan. De Regge wint hierdoor echt aan schoonheid.

 

In mijn verzameling foto’s van banken past dit kunstwerk “de rustende vrouw Nehalennia” natuurlijk perfect. Van deze vrouwe van de lage landen is niet bekend of ze van Keltische of Germaanse afkomst is. Wel is zeker dat ze in de Romeinse tijd vereerd werd als godin van de zee en de vruchtbaarheid.De bank is te vinden langs de oever van de Regge nabij de Archemerbrug.Vlak voor Ommen verlaat je ter hoogte van de Laarbrug de oevers van de Regge. De Regge gaat na de brug nog een paar honderd meter verder en stroomt dan de Vecht in. Ik kon het natuurlijk niet nalaten om nadien even naar de overkant van de Vecht te rijden om zo de uitmonding van de Regge in de Vecht te fotograferen. Het Reggepad is daarmee beëindigd. Werkelijk prachtig om wandelend een rivier als de Regge te volgen vanaf de oorsprong tot aan de uitmonding in de Vecht.